Vækstlys til planter, Lux, Lumen, Watt og PAR

Lys er noget mærkeligt noget, det består af alle farver, men vi ser det som noget ufarvet. I regnbuer “skilles” lyset ad, og så ser man farverne. Når noget f. eks. er grønt skyldes det, at alle farver absorberes, undtagen den grønne, der reflekteres. Planter er grønne fordi de ikke kan bruge den grønne del af lyset.

Synligt lys

Lys er bølger og de enkelte farver måles i nanometer, nm.
Det menneskelige øje kan se lys mellem 400 og 700 nm, den mest følsomme farve er i det gule/grønne område ved 555 nm.
Planters følsomhed over for lys er nærmest det modsatte af menneskers. På figuren herunder ses planters lysfølsomhed over for de enkelte farver, det menneskelige øjes følsomhed svarer til en klokkeformet kurve mad maksimum omkring 555 nm.

NASA fotosyntese
Planters lysfølsomhed over for de enkelte farver, kilde NASA:
http://www.giss.nasa.gov/research/features/201311_kiang/

Når nu planters og menneskers lysfølsomhed er nærmest modsatte, så er der lagt op til problemer ved valg af lyskilder og måling af lys.

Måling af lys

Watt pr. Kvadratmeter
Denne enhed måles den totale energi i lyset, også ultraviolet og infrarødt, og bruges især når der måles på solstråling.

Candela, cd
1 candela (cd) er den lysstyrke, som et stearinlys udsender i en bestemt retning. Nu er stearinlys forskellige, så den moderne definition på en candela er lysstyrken af grønt lys, frekvensen 540 THz, med styrken 1/683 W/sr. Farven grønt er valgt fordi det menneskelige øje er mest lysfølsomt over for denne farve. Den samme lysstyrke ved rød eller blåt lys opfattes af øjet som lavere lysmængde, altså svagere lys.

Lumen, lm
1 lumen (lm) er den lysstyrke som 1 candela udsender i alle retninger.

Lux, lx
Lux (lx) er lysmængden 1 lumen fordelt på 1 kvadratmeter.

PAR
PAR, fotosyntesisk aktivt lys, måles som fotoner i området 400 til 700 nm. En foton er den mindste energipakke i lys, der skal 8 fotoner til at optage et CO2 molekyle i fotosyntesen. PAR måles i µmol pr. kvadratmeter pr. sekund, µmol/m2/s, grænsen for plantevækst ligger omkring 140 µmol.

Hvilken måleenhed skal man vælge?

I erhvervet bruges udelukkende PAR, der fortæller hvor meget fotosyntese, man kan få ud af lyskilden. Jeg har endnu ikke set PAR målinger på de LED lamper, der kan købes til hobbybrug. Enkelte lamper opgiver lysstyrken i Lux – prøv lige at tænke over, at den mest avancerede lyskilde, LED, måles i en enhed baseret på lysstyrken af et stearinlys! Samtidig måler Lux den del af lyset, som planter ikke kan bruge.

På Facebook spørger mange om hvilken højde lamper skal hænge i. Hvis sælgerne opgav PAR målinger var det let at besvare det spørgsmål.

Hvad så?

Det var en begyndelse, der er planlagt en side om lampetyper, måling af lys og hvordan man kan lave en god lysmåler af en havelampe.