Gødning til planter

Planter får vand fra jorden og CO2 fra luften, og med lys og fotosyntese bliver det til sukker, der sammen med de øvrige næringsstoffer omdannes til alt det, en plante består af.

Planters næringsstoffer inddeles i:
Makronæringsstoffer: Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Calsium (Ca), Magnesium (Mg) og svovl (S)
Mikronæringsstoffer: Jern (Fe), Bor (B), Mangan (Mn), kobber (Cu), Molybdæn (Mo) og Zink (Zn)
Bogstaverne i parentes er næringsstoffernes kemiske betegnelse. Det siger vel sig selv, at makronæringsstofferne skal planter have meget af, og lidt af mikronæringsstofferne.

På blandingsgødninger står der f. eks. 20-3-10, det er gødnings indhold af kvælstof, fosfor og kalium, derfor kaldes den slags gødninger for NPK-gødning. Summen af procenterne er ikke 100, fordi der nødvendigvis er kemiske fyldstoffer, hvis Kalium findes i form af kaliumsulfat, så er sulfat-delen en slags fyldstof. NPK-procenterne fortæller lidt om, hvor meget man får for pengene, men der skal tages hensyn til, om der er mikronæringsstoffer med.

Planter har brug for alle de nævnte næringsstoffer, og det næringsstof, der er mangel på, begrænser væksten. Hvis der f. eks. er mangel på Magnesium hjælper det ikke noget af give mere af resten.
Jord og spagnum er såkaldte ionbyttere, de enkelte næringsstoffer bindes mere eller mindre alt efter hvor meget og hvilken slags ler, der er i. Det betyder, at gøder man med NPK 20-3-10, så oplever planterne det som 17-2,5-8 på een jord, og 16-1,7-7 på en anden. Så selv om planter har lidt forskellige behov for de enkelte næringsstoffer, har jeg svært ved at forstå begreber som Rosengødning og Plænegødning. Eneste undtagelse er surbundsplanter, men det er en historie for sig.

I praksis

Brug en blandingsgødning med mikronæringsstoffer, og uden klor. For en del år siden blev der udvikling en gødningsblanding på daværende Hornum Forsøgsstation, den er god og sælges idag under navnet Hornum Blanding.

Brug 1 promille gødning, dvs 1 gram gødning til 1 liter vand. Hvis man køber gødningen som pulver kan man lave en stamopløsning og så dosere derfra, men vær sikker på, at der ikke er uopløst gødning i stamopløsningen – tilsæt mere vand.

I perioder med fint vejr bruger planterne meget vand, så skal gødningen halveres.

Dyrker du i kasser med selvvanding vil der i løbet af sommeren ske en ophobning af de gødningsstoffer, som planterne ikke bruger. Det er derfor en god ide at skifte vandet midt på sommeren, selv om det er besværligt.

På grund af fordampning fra overfladen af spagnum vil der ske en koncentrering af gødning – vand med rent vand ovenfra en gang imellem.

Leave a Comment