Test af drypvanding fra Planterogteknik

Mange drivhuse vandes ikke rigtigt, de får for meget eller for lidt, ofte det sidste. Vandes der med slange eller vandkande slemmer jorden sammen så der ikke kommer luft ned til rødderne. Problemer er, at det er svært at se om jorden/spagnum’en er tør, og når planterne hænger mister man tomater og agurker.

Drypvanding har været brugt i erhvervet i ca. 50 år, det er en god måde at vande på da vandet ikke kommer hurtigere end jorden kan suge, og jordstrukturen dermed ikke ødelægges. Drypvanding er et sårbart system over for urenheder og kalkudfældning, det klares i erhvervet med salpetersyre – private kan ikke gå til værks.

Princippet i drypvanding er en stor hovedledning og meget mindre vandingsledninger, der har så stor modstand at trykket er det samme i hele hovedledningen. Modstanden kan være meget tynde vandingsslanger eller en form for labyrint.

Mit vandingsanlæg duede ikke, så jeg var på udkig efter noget andet, og valget faldt på Planterogteknik.

Drypvanding fra Planterogteknik

Planterogteknik drives af Freddy Wisler, vi har mailet meget sammen i nogle måneder, så jeg er måske ikke den rette til at teste hans udstyr – omvendt er jeg professional på området, så han får en hård, men uretfærdig kritik.

Planterogteknik tilbyder modstandsventiler til at sætte i en vandslange, både faste modstande og en variabel. Især den variable vakte min interesse, da jeg dyrker i forskellige højder.

Priser og porto hører til det billigste på nettet, men det kan man jo selv efterprøve.

Test af drypvandingsventiler

IMG_77012

Øverst til højre ses en af de faste ventiler, man borer et 3-mm hul i en slange og stikker den spidse ende gennem hullet. Forneden er den skilt ad så den kan renses, og labyrinten kan ses. Foroven til venstre ses den variable ventil, en kegle skrues ned i et lille rør og regulerer vandstrømmen.

Ventilerne blev sat på en lille fødeslange, vandingsanlægget blev tændt, og når der ikke var mere luft i systemet blev der opsamlet vand fra ventilerne i 30 sekunder og vejet.

1 gram vand er 1 ml, 100 ml er en deciliter og 1000 ml en liter.

Mit vandingsanlæg er 2 palletanke og en pumpe til drikkevand i campingvogne, vandtryk ca. 3 m.

Resultater, faste ventiler

Ventil mærket “8” gav hurtige dryp, 7 gram vand pr. 30 sekunder.

Ventil mærket “15” gav lille stråle, 26 gram pr. 30 sekunder.

Ventil mærket “4/H” gav stor stråle, 70 gram pr 30 sekunder.

Resultater, variabel ventil

Som ved de faste, men ventilen blev først lukket helt og derefter åbnet en kvart omdrejning ad gangen, resultaterne ses på kurven herunder.

drypvan

Konklusion

Med disse ventiler kan man tilpasse et drypvandingsanlæg, så store planter får mere vand end små.
De variable ventiler er forbløffende nøjagtige.

Bruger man vandværksvand, og dermed betydeligt højere tryk, vil ventilerne naturligvis give mere vand, men det kan der kompenseres for med de variable ventiler.