Rodtemperaturens betydning for tidlige og sene tomater

Når vi taler om temperaturen i drivhuset mener vi lufttemperaturen, men jordtemperaturen er faktisk mere vigtig. I hovedtræk reagerer tomater sådan på temperaturen:

Temperatur og rodvækst hos tomat

Hos unge tomatplanter er rodvæksten optimal ved 25-30 grader, når de er ældre end 4 uger er det 20-25 grader. Ved en jordtemperatur på 15 grader hæmmes røddernes vækst.

Temperaturer og vegetativ vækst hos tomat

Væksten af planten tiltager når rodtemperaturen stiger fra 10 til 25 grader. Hvis rodtemperaturen er 10 grader stopper plantevæksten selv om lufttemperaturen er optimal.

Temperatur og frugtsætning hos tomat

Tomater bryder sig ikke om temperaturer over 35 grader og giver dårlig frugtsætning, mellem 18 og 25 er optimalt, under 13 giver færre og misdannede frugter.

Hvad betyder det

Ved rodtemperaturer under ca. 15 grader vokser og fungerer rødderne meget dårligt, og det viser sig ved at hele planten går i stå, danner store blomsterklaser, men ingen frugter.

Husk, at tomater er startet som blomsterdannelse 4-5 uger tidligere end modning, og det er temperaturen i denne periode, der giver det færdige resultat.

Hvad kan man gøre

I et “normalt” drivhus – ikke ret meget. Elektrisk opvarmning af jorden kan bruges til tidlige tomater, men varmelegemet må altså ikke komme over 35 grader, så det kræver god styring.

I mit drivhus er der solfanger, der lagrer overskudsvarmen om dagen i gulvet. Lufttemperaturen om natten er ikke højere en udenfor pga det meget store varmetab gennem glas. Alligevel er der en tydelig effekt på tidlige tomater og stangbønner, og det skyldes den højere jordtemperatur.

Her i begyndelsen af august nærmer jordtemperaturen sig de 15 grader i drivhuse, og i perioder med gråvejr går den under. Det ses på planterne, og det er synd, for der er jo stadig lys nok til en god efterårsproduktion.