Afbladning af tomater, at fjerne de nederste blade er en del af pasningen

Når tomatplanter har nået fuld højde sidder de nederste blade i skygge, og laver ikke noget. De dækker også for frugterne, så de ikke modner. Derfor skal der afblades, bladene skal fjernes.

008

Her er bladene fjernet op til første klase, før det blev gjort kunne man ikke se ud.

Hvorfor skal de nederste blade af

De får ikke lys nok og laver ikke noget – snylter på planten.

De skygger for frugterne, så de ikke modner.

De hæmmer luftcirkulationen, så der kommer angreb af gråskimmel.

 

Hvordan fjernes bladene

Selvfølgelig med en skarp kniv eller saks, men det egentlige spørgsmål er: hvornår?

Når de nederste blade er fjernet får man ikke gråskimmel, men selve fjernelsen kan give gråskimmel i såret på stumpen af bladstilken, så det skal gøres en dag, hvor det er solskin, og døren skal stå åben både nat og dag de næste par dage, så såret tørrer ud.

Og hvad så

Når den nederste klase er høstet fjernes bladene til næste klase, og så fremdeles.

Det giver mulighed for at bruge samme opbindingssystem, som i gartnerier, altså ikke noget med at toppe planterne – herom senere.

Roser med sammenrullede blade, Lille rosenbladhveps, Blennocampa phyllocolpa

I juni-juli kan der være blade på roser, der er helt rullet sammen. Det er angreb af Lille rosenbladhveps, Blennocampa phyllocolpa. Angrebet betyder sjældent noget for planten, men mange synes ikke, at det ser pænt ud.

017

Biologi

Lille rosenbladhveps klækkes i maj-juni måned, og hunnerne begylder at lægge æg på blade af roser. Først stikker de langs midterribben på bladet, og det får bladet til at rulle sig sammen til et tæt rør, der beskytter larven. I juli-august forlader larven bladrullen, og gemmer sig i en kokon i jorden. Om foråret forpupper den sig og kommer ud som en ny bladrullehveps.

Der er altså kun een generation om året, så bladruller smitter ikke.

Bekæmpelse

Sprøjtning på bladrullerne nytter ikke noget, larverne sidder beskyttet.

Mange sprøjter forebyggende i maj måned, og angiver at det virker. Klækningen af hvepsene er, som alt andet biologisk, påvirket af temperaturen, og der er ingen viden om bladhvepsens temperaturkrav, så sprøjtning er altså helt i blinde.

Et resultat er dog sikkert af en sprøjtning i maj: man bekæmper de naturlige fjender til andre skadelige insekter, og lægger grunden til et senere solidt angreb af bladlus og thrips.

Ved milde angreb kan de rullede blade klippes af og destrueres – det er dog ikke alle ruller, der er larver i, så man skader roserne unødigt.

Der er forskel på de enkelte sorter, og en kraftigt angrebet sort smitter de andre – skift den ud.

Larverne overvintrer i kokoner i jorden, hvis der rives jævnligt bringes de op til overfladen og enten dør eller spises af fjender.

Den ultimative bekæmpelse er at dække jorden med plastic, 5-10 cm flis ovenpå og så vente, til larverne har gemt sig. I september kan flis og plastic rulles sammen og på forbrændingen, så skulle næste års hvepse være væk.

Pæreblæresyge, Taphrina bullata, sorte blærer på blade af Pære

Pæreblæresyge, Taphrina bullata, minder meget om Ferskenblæresyge, men det er en anden art, og den er tilsyneladende hidtil ikke fundet i Danmark.

Her i foråret 2015 er der et meget kraftigt angreb af Blommepung i vores have, men den er også gal i vores 2 pæretræer, buklede blade med grålig belægning på undersiden, buklerne bliver senere sorte. De små pærer kan tilsyneladende også angribes – jeg har ingen mikroskop, så derfor kan jeg ikke undersøge det nærmere.

042

045

Jeg har skrevet en side om Blommepunge, hvor man kan læse nærmere om disse svampesygdommes biologi.

Det interessante – for mig – er, at Taphrina bullata tilsyneladende ikke er registreret tidligere i Danmark. Både nationale og internationale registre nævner fund i det sydlige Sverige og Norge, Tyskland og England, men ingen fra Danmark, så nu skal jeg igang med at registrere.

Stangbønner i drivhus

Bønner er varmekrævende, og kan først dyrkes på friland når det er rigtig sommer, men i drivhus går det fint fra begyndelsen af maj.
Der er dog et problem, bønner skal bestøves for at udvikle bælge.

040

 

Jeg dyrker sorten Moonlight, en stangbønne fra Thompson & Morgan. Planterne er nu 3-4 meter lange, og med mængder af store blomsterklaser, så alt tegnede godt.

De første 4-5 blomster gav ingen bønner, de faldt af når de visnede. Men så fik jeg bi, ikke bier, men bi – en lille humlebi, der drøner ind gennem den altid åbne dør og tager en tur rundt i alle blomsterne. Resultatet kan ses der, hvor solen skinner på baggrunden – 2 små bønner, der gror meget hurtigt. Under dem er der tomme blomsterstilke, og over er der blomster og blomsterknopper. Hver klase bærer ca. 20 blomster, så der er mulighed for en meget stor høst.

Stangbønner, og sikkert også krybbønner, kan dyrkes i drivhus hele sommeren, man skal bare ikke udbløde frøet, men så direkte, det giver den bedste fremspiring.

 

Blommepunge, ærtebælge i blomme og mirabel, Taphrina pruni

Slægten Taphrina er en interessant gruppe svampe, hvor de enkelte arter inficerer træagtige planter og giver misdannelser, mest kendt er nok Heksekoste i Birk, deforme blade hos Fersken og Blommepunge.
Svampen har 2 stadier, et normalt svampestadium, hvor svampens hyfer, tynde tråde, vokser i planter og kun kan eksistere på en levende værtplante, og et gærstadium, hvor sporer dannet på de deforme plantedele knopskyder og lever uden på planter som encellede gærceller, derikke skader planterne. Hvis foråret er koldt og regnfuldt kan gærcellerne inficere værtplanten og overgå til hyfestadiet, der vokser i planten og danner hormoner, der giver de forskellige deformiteter. 006Blommepunge foråret 2015 i Mirabel.

Det er ikke meget, man ved om denne gruppe svampe, de første undersøgelser er fra slutningen af 1800-tallet, og siden 1950 er der kun lavet en DNA-fingerprint fornylig, der bekræfter den oprindelige gruppering af de enkelte arter ud fra værtplanter.

Firmaet Pessl laver meteorologiske stationer med tilhørende programmer, der beregner vejrudsigter, plantevækst og skadevoldere. De anfører, at temperaturen skal være under 16 grader for infektion, og viser et forløb i februar, med 2 dages våde blade og temperatur omkring 5 grader, dette gav meget kraftig infektion af Taphrina pruni, Blommepunge.

051

Senere dannes der sporer på Blommepungene, og de bliver brune.

Bekæmpelse

Blommepunge er et godt eksempel på hvor svært det er at bekæmpe plantesygdomme fordi infektionen sker lang tid før man ser skaderne. Det kraftige angreb i foråret 2015 er sket igennem den milde vinter og det kolde forår, over en periode på flere måneder. Når man ser skaden er det for sent at gøre noget (hvis man kunne) – alligevel er der en del, der sprøjter, af en tidligere kollega (Steen Stetter) kaldet hævnsprøjtninger.

Mine Mirabeller er 12 år gamle, og har aldrig haft Blommepunge før foråret 2015. At angrebet er så kraftigt viser, at sygdommen har været i træerne i mange år, men i det uskadelige gær-stadium.

Hvis man orker, hjælper det at plukke Blommepungene af så tidligt som muligt, men sygdommen er stadig i træet, og vejret om vinteren og det tidlige forår bestemmer om der kommer angreb på frugterne næste år.

Sukkerærter i drivhus

Ærter kan gro ved lave temperaturer, så prøv at starte inden døre sidst på vinteren og plant ud i drivhuset, når nattefrosten er næsten overstået.

Jeg prøvede med sukkerærter, det gik godt, men da solen og varmen endelig kom blev det til en masse grønne stængler og blade. Det tegnede ikke godt, men en meter høje holdt de op med at gro, blomstrede og satte bælge.

017

Det bliver næsten til en eengangshøst, for der kommer ikke flere blomster, men tomaterne under ærterne glæder sig til at blive alene.

026

En pæn bunke sukkerærter, og dagens høst af jordbær…